اطلاعیه شماره 6 : برگزاری همایش
1401/02/24

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند

نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تاریخ 5 خرداد ماه 1401 از ساعت 8 صبح الی 18 در شیراز، بلوار چمران، بلوار نیایش ، خیابان هنگام ، سالن ولایت دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.