اطلاعیه شماره 5 : مقالات پذیرش شده به صورت پوستر
1401/01/28

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند 

مقالاتی که در نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به صورت پوستر پذیرش شده است.

می تواند پوستر خود را مطابق فایل زیر آماده و به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

جهت دانلود فایل پوستر کلیک نماید.

آدرس دبیرخانه همایش : 

شیراز، کیلومتر ۵ شهر صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز-واحد ریاست - دفتر معاونت پژوهشی

 تلفن: ۴۴-۳۶۴۱۰۰۴۱-۰۷۱ نمابر: ۳۶۴۱۰۰۵۹-۰۷۱ صندوق پستی: ۷۱۹۹۳-۵ ، ۷۱۹۹۳-۳ ، ۷۱۹۹۳-۲ ، ۷۱۹۹۳-۱ کد پستی : ۷۴۷۳۱ - ۷۱۹۸۷