اطلاعیه شماره 4 : مقالات برتر همایش
1400/10/06

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند

 که مقالات برتر همایش در نشریه فصلنامه سیاست ­ گذاری محیط شهری به آدرس juep.iaushiraz.ac.ir چاپ می گردد.