اطلاعیه شماره 8 : گواهی نهایی
1401/03/06

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند 
جهت دانلود گواهی نهایی و سی دی مجموعه مقالات خود می توانید

از سایت مرکز اعتبار سنجی گواهینامه ها نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اقدام نمایید. 

https://certificate.fpcsm.ir

آموزش تصویری دانلود گواهی و سی دی

آموزش دریافت گواهی