اعضای کمیته علمی کنفرانس

اعضای کمیته علمی همایش (به ترتیب مرتبه علمی):

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی و رشته

دانشگاه

1

حجه الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه

استاد الهیات

دانشگاه تهران

2

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

استاد علوم سیاسی

دانشگاه خوارزمی

3

دکتر رضا سیمبر

استاد علوم سیاسی

دانشگاه گیلان

4

آیت اله دکتر لطف اله دژکام

دانشیار الهیات

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

5

دکتر محمد رضا قائدی

دانشیار علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

6

حجه الاسلام والمسلمین دکتر حمید محمودیان

دانشیار ادیان و معارف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

7

دکتر حسن مجیدی

دانشیار علوم سیاسی

دانشگاه امام صادق ع

8

دکتر علیرضا عراقیه

دانشیار برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

9

دکتر محمد جواد سلمان پور

دانشیار الهیات

دانشگاه شیراز

10

دکتر نوراله قیصری

دانشیار علوم سیاسی

دانشگاه تهران

11

دکتر محمد کاظم کاوه پیشقدم

استادیار علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

12

حجه الاسلام و المسلمین دکتر سجاد نیکخو

استادیار الهیات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

13

دکتر سعید کوشکی

استادیار جامعه شناسی

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

14

دکتر محمد امین شایگان

استادیار کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

15

دکتر حسن سلطانی

استادیار مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

16

دکتر عباس ثابت

استادیار مدیریت

موسسه آموزشی و پژوهشی آپادانا

17

دکتر علی شمس الدینی

استادیار جغرافیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

18

دکتر محمد مهدی جباری

استادیار عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

19

دکتر محمد علی اخگر

استادیار فلسفه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

20

دکتر سعید رازقی

استادیار مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

21

دکتر مرتضی جعفری

استادیار ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

22

دکتر مریم زیبایی نژاد

استادیار ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

23

دکتر لاله افتخاری

استادیار علوم قرآنی

دانشگاه شاهد تهران

24

دکتر محمد علی سروری مجد

استادیار معارف اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات

25

دکتر روح اله قاسمیان

استادیار علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

26

دکتر فرزاد جهان بین

استادیار علوم سیاسی

دانشگاه شاهد تهران

27

دکتر علیرضا بیابان نورد

استادیار علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

28

دکتر عبدالحمید فرزانه

استادیار الهیات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

29

حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی شیخ موحد

استادیار الهیات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

30

دکتر محمد حسین انصاریان حقیقی

استادیار الهیات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

31

دکنر محمد علی نعمت الهی

استادیار الهیات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

32

دکتر  عبدالعزیز فاضلی

استادیار الهیات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

33

حجه الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبر عارف

استادیار الهیات

دانشگاه آزا داسلامی واحد کازرون

34

دکتر محمد شعبانی

استادیار محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

35

دکتر امید جباری

 مربی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

موسسه آموزشی و پژوهشی آپادانا

36

دکتر سید علی اصغر علامه

سیاست گذاری عمومی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

37

جواد بابایی سر درود

 مدیریت صنعتی

رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی پارسیان